PlusgroepenLeren samenwerken en doorzetten samen met andere hoogbegaafden

Het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken (peers) is voor deze kinderen belangrijk. Ze moeten ontdekken dat ze niet alleen zijn in hun anders zijn.  

Overzicht plusgroepen

PlusgroepLeren samenwerken en doorzetten samen met andere hoogbegaafden

Deze kinderen moeten kunnen ontdekken dat ze niet alleen zijn in hun anders zijn. In deze plusgroep bieden we hen verrijkingsopdrachten aan en maken hun sterker in hun hoogbegaafd zijn. Ze leren samenwerken en omgaan met uitdagingen. Belangrijk is dat ze ontdekken dat intelligentie op verschillende manieren kan worden ingezet (analytisch, creatief en praktisch). Ze proberen bij zichzelf te herkennen wat hun sterktes zijn. Niet zozeer het resultaat is belangrijk. Wel het proces.

Meer informatie over dit event