Onderpresteren


Bij gebrek aan uitdaging, om niet te veel op te vallen, erbij te horen en niet anders te hoeven zijn, verstoppen hoogbegaafde kinderen soms al direct in de kleuterschool (na 6 weken al) wat ze eigenlijk kunnen en weten. De leerkrachten zien een totaal ander kind dan de ouders.

Op oudercontacten vragen ouders zich af of het wel over het juiste kind gaat. Zowel ouders als leerkrachten voelen zich onbegrepen omdat ouders juist uitdaging gingen vragen maar te horen krijgen dat hun kind precies niet meekan in de kleuter- of lagere school.

Dit noemen ze onderpresteren. Vooral creatief hoogbegaafden (creatief in denken, oplossingen, uitvindingen, denken out of the box,…) passen zich om allerlei redenen snel aan het gemiddelde klasniveau aan en worden dé perfecte kameleon. Jammer genoeg verliezen ze na verloop van tijd alle interesse én zichzelf. Ze bouwen soms zelfs hiaten op in de leerstof omdat ze zo gedemotiveerd zijn geraakt en niet meer opletten.

De eens zo leergierige sponsjes voelen zich in hun behoefte niet gehoord of gezien. Deze machteloosheid doodt de leerhonger en nieuwsgierigheid. Ze worden passief en krijgen een hekel aan school. Hun potentieel wordt niet ontwikkeld. Hun aanvankelijke, intrinsieke motivatie verdwijnt. Prestaties komen er alleen als ouders of leerkrachten grote druk uitoefenen.

Bewustwording is belangrijk en het proces omkeerbaar met de juiste begeleiding en inzichten.

Misschien herkent u uw kind hierin en heeft u behoefte aan tips, handvaten of ondersteuning en begeleiding voor thuis of op school.

Een eerste stap is steeds een intakegesprek met de ouders. Op basis van dit gesprek bekijken we welk traject voor jullie gezin het meest zinvol en gepast is.