Wie en waarom

Al meer dan 20 jaar geef ik les in een lagere school. In zowat alle leerjaren heb ik ervaring opgedaan. Sinds enkele jaren sta ik naast mijn deeltijdse klasjob o.a. mee in voor de zorg van de snellerenden en de hoogbegaafden bij ons op school.

Een 15-tal jaar geleden had ik een intelligent, schoolmoe jongetje van 8 jaar mijn klas. Na gesprekken met de ouders bleek dat hij helemaal gedemotiveerd was omdat hij niet het gevoel had dat hij iets leerde op school. Het zaadje was geplant! Ik ben me gaan verdiepen in hoogbegaafdheid en volgde diverse opleidingen en navormingen bij o.a. exentra, het toenmalige CBO van Dr. Tessa Kieboom. Het zaadje groeide uit tot een mooie plant met stevige wortels, steeds op zoek naar vers water en nieuwe grond.

In 2010 kregen wij onze zoon en al snel bleek hij wel heel veel herkenbare gedragingen te vertonen. Zagen we die zaken omdat we te veel met de materie bezig waren of was er meer aan de hand? Omdat hij ook heel wat concentratieproblemen had, lieten we hem toen hij in het eerste leerjaar zat, testen bij exentra. En onze vermoedens kwamen uit. Onze zoon was hoogbegaafd en had daarnaast ook ADD.

In 2012 verwelkomden we zijn kleine zusje. Ook zij blonk enorm uit in verbaal en creatief gedrag. Aangezien zij met faalangst worstelde en psychosomatische klachten had, werd zij op haar 6 jaar getest. Ook zij scoorde zeer hoog. Zij bleek daarnaast een serieuze fixed mindset te hebben waar we dringend mee aan de slag moesten.

We merkten al gauw dat het echt niet eenvoudig was om de juiste begeleiding te vinden. Psychologen genoeg in de buurt maar weinig mensen die ook genoeg notie hadden van de juiste benadering van hoogbegaafde kinderen. Dit vraagt immers een andere en specifieke aanpak.

Voor onze dochter moesten we een mindset-traject in de buurt zien te vinden. Ook dat was geen sinecure.

Dus hebben we onszelf maar verder bijgeschoold! Verschillende opleidingen, cursussen, trainingen en bijscholingen werden gevolgd. Alle mogelijke naslagwerken werden gelezen.

Ik wil andere ouders en hun kinderen de moeilijkheden en zorgen helpen besparen die we zelf hebben ondervonden in de zoektocht naar de juiste hulp en begeleiding van onze hoogbegaafde kinderen.