Individuele kindercoaching

Hoogbegaafde kinderen zijn niet gewoon slim. Deze kinderen denken en leren sneller en anders, ontwikkelen zich anders en voelen zich vaak ook anders.

Wij helpen met inzicht krijgen in hun eigen functioneren, gevoelens, denken en ontwikkeling. Op hun niveau wordt uitgelegd wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk wel is. We rijken tools aan om uit te groeien tot zelfstandige jongeren met een gezonde portie zelfvertrouwen en de juiste mindset om uitdagingen aan te gaan. We zetten indien gewenst ook in op het verkennen van hun sterke executieve functies, het omgaan met faalangst, het bepalen van hun didactisch niveau en het herkennen en versterken van hun minder ontwikkelde executieve functies. Ook problemen met lateralisatie pakken we aan.

Een eerste stap is steeds een intakegesprek met de ouders. Op basis van dit gesprek bekijken we welk traject voor jullie gezin het meest zinvol en gepast is.