Verbeteren lateralisatie

Als een kind niet goed gelateraliseerd is, werken de 2 hersenhelften niet goed samen. Er worden onvoldoende verbindingen gelegd. Vaak ontstaat dit bij hoogbegaafde kinderen in hun baby- en peutertijd wanneer zij beginnen te grijpen. Hoogbegaafde kinderen hebben vrij snel door wat hun dominante en dus voorkeurhand is. Nadien grijpen zij veel minder met de andere kant en ontwikkelen die dan ook niet meer verder want daar is dan geen behoefte aan. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat daardoor bepaalde verbindingen tussen de linker-en rechterhersenhelft niet worden gelegd. Dit kan leiden tot hardnekkige problemen met motoriek, geschrift, omkeringen bij spelling en het schrijven van getallen én automatisatiemoeilijkheden en/of een trage verwerkingssnelheid.

Bewustwording van dit lateralisatieprobleem is dan ook belangrijk om de gepaste therapie te starten. Met allerlei oefeningen, bewegingsmomenten en spelletjes kan dit wel degelijk worden verbeterd. We oefenen ook op het meskerbord.

U krijgt van ons materiaal in bruikleen mee naar huis om samen te oefenen.

Een eerste stap is steeds een intakegesprek met de ouders. Op basis van dit gesprek bekijken we welk traject voor jullie gezin het meest zinvol en gepast is.

o 12 groepssessies van 45’: € 330 ,- materiaal inbegrepen

o 12 individuele sessies van 45’ : € 450,- materiaal inbegrepen


Neem vrijblijvend contact op met mij