Welkom

Advies en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders

Kinderen groot brengen vraagt energie. Soms geeft dat opvoedingsproces ons als ouders wel wat zorgen. Je ziet dat je kind zich ongelukkig voelt, gekke uitspraken doet voor zijn of haar leeftijd, angsten heeft, geen aansluiting vindt of vastloopt op school. Misschien geeft de school aan dat je kind steeds afgeleid is, niet kan stilzitten, droomt en/of geen goede resultaten haalt. Of alles lijkt zomaar vanzelf te gaan en je kind verveelt zich en vindt alles saai.

Hopelijk wijst iemand je op de mogelijkheid van hoogbegaafdheid.

Onze praktijk richt zich op de begeleiding en coaching van hoogbegaafde kinderen, jongeren én hun ouders. In hun ontwikkeling en schoolloopbaan botsen zij wel eens op niet-alledaagse problemen en moeilijkheden.

Hoogbegaafde kinderen zijn niet gewoon slim. Deze kinderen denken en leren sneller en anders, ontwikkelen zich anders en voelen zich vaak ook anders.

Wij helpen met inzicht krijgen in hun eigen functioneren, gevoelens, denken en ontwikkeling. Op hun niveau wordt uitgelegd wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk wel is. We rijken tools aan om uit te groeien tot zelfstandige jongeren met een gezonde portie zelfvertrouwen en de juiste mindset om uitdagingen aan te gaan. We zetten indien gewenst ook in op het verkennen van hun sterke executieve functies en het herkennen en versterken van hun minder ontwikkelde executieve functies.

Een eerste stap is steeds een intakegesprek met de ouders. Op basis van dit gesprek bekijken we welk traject voor jullie gezin het meest zinvol en gepast is.