Didactische niveaubepaling

Het bepalen van het didactisch niveau kan om verschillende redenen zeer nuttig zijn.


  • Kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen en zwemmen vlot door de lagere school zonder veel inspanning. Op deze manier leren zij echter niet werken, doorzetten, studeren en omgaan met falen.
  • Executieve functies, essentiële vaardigheden om tot leren te komen, worden niet geoefend omdat de leerstof te makkelijk is.
  • De schoolse voorsprong kan zo groot zijn dat de motivatie om naar school te gaan volledig verdwijnt.
  • Eens in het middelbaar is het vaak deze groep die ineens onverklaarbaar uitvalt en precies niet meer rechtop geraakt. Het ontbreekt hen aan vaardigheden. Hun zelfvertrouwen krijgt een deuk.
  • Sommige hoogbegaafde kinderen verliezen wel eens de connectie met school en bouwen effectief hiaten op in de leerstof. Ze duiken onder en worden een onderpresteerder.
  • Een niveaubepaling geeft een grote meerwaarde als versnellen wordt overwogen. 

Deze kinderen hebben uitdaging nodig in de lagere school! Deze uitdagende leerstof moet zich situeren in de zone van naaste ontwikkeling.

Na meer dan 20 jaar ervaring in de lagere school als klasleerkracht en zorgjuf ben ik zeer bekend met de leerstof van elk leerjaar. Op basis van o.a. erkende leerlingvolgsysteemtoetsen, observaties en deze ervaring kunnen we een duidelijk beeld krijgen van de mogelijke voorsprong, werkhouding en doorzettingsvermogen én eventuele hiaten in de leerstof en de behoeftes van uw kind.

De resultaten bespreken we nadien samen. U ontvangt ook een verslag en een advies voor de school.

Prijs voor intake, niveaubepaling, gesprek nadien, advies en verslag €405. De testing gebeurt telkens in 2 sessies van ongeveer 2 uur. 


Neem vrijblijvend contact op met mij